Behåll bra kvalité på vattnet

När en badrumsrenovering sker i en stad är det extremt sällan man behöver tänka på vattenkvalitén. Men för de som bor på landsbygden händer det betydligt oftare att vattnet luktar illa eller till och med smakar dåligt. Då gäller det att ha större eller mindre apparater som renar vattnet.

Järnfilter & Manganfilter

Både järn och mangan är mineraler som snabbt reagerar i kontakt med syre. Det är vanligast att problem med järn och mangan förekommer i egna brunnar. Finns det för mycket av denna mineral i vattnet kommer det att både lukta och smaka illa. Dessutom är det inte sällan som det blir missfärgningar på porslinet.

Järn- och Manganfilter finns för både året-runt-boende och sommarstugor. De filter som används i sommarstugor är något enklare men det förutsätter då också att man inte använder så stor mängd vatten varje dag.

Humusfilter

Ett annat problem som kan uppstå är för hög humusnivå. Detta är ett organiskt material som finns i jord. En del har konstant för hög humushalt medan andra kan få detta under vissa perioder då det är kraftig nederbörd eller exempelvis snösmältning. Det handlar alltså om när stora vattenmängder tillförs till jorden.

Humusfilter kan vara uppbyggda på flera olika sätt. Ett exempel är att förbättring sker via en jonbytarmassa medan ett annat är genom ett aktivt kolfilter. Vilket man bör ha är beroende på behov och mängd humus. Enklast är att diskutera detta med ett företag som säljer dessa filter för att på så vis få exakt den produkt som passar bäst.

Fluoridfilter

Precis som namnet avslöjar så motarbetar detta filter för höga halter av Fluorid. Detta sker då genom en aluminiumoxid som används i filtret.